De halalhypotheek.

Wanneer kunnen we een
Nederlandse halalhypotheek verwachten?

Islamitisch financieren bestaat al in veel landen, maar in Nederland nog niet. Dat terwijl het voor een groeiend aantal mensen in Nederland een oplossing is. Vele Partijen hebben door de jaren heen geprobeerd het product aan te bieden en te laten renderen binnen het bestaande Nederlandse hypothekenstelsel.

Er is tot nu toe maar één partij die dat is gelukt. Door de grote belangstelling zijn we helaas niet in staat om op korte termijn te reageren. Wel is er de mogelijkheid om u in te schrijven op de wachtlijst. Via deze weg wordt u op de hoogte gehouden van het laatste nieuws over de Halalhypotheek.   

Wat is
islamitisch bankieren
precies?

Op basis van de rechtsbronnen hebben de shariageleerden meerdere beginselen van islamitisch financieren ontwikkeld. een kernbeginsel is dat ieder voorwerp of iedere activiteit is toegestaan om te gebruiken of te verrichten, tenzij daarvoor een expliciet verbod geldt. Als een bepaalde wijze van gebruik van een voorwerp of het verrichten van een activiteit wordt beschouwd als verboden (haram), dan blijft het verbod te allen tijde gelden, ondanks bijvoorbeeld de goede bedoeling van partijen of het feit dat daarmee een eervol doel wordt behaald. Het verbod geldt niet enkel voor het desbetreffende voorwerp of de desbetreffende activiteit an sich, maar is ruimer dan dat.

De huidige vraag naar
islamitisch financieren in Nederland

De vraag naar islamitische financieringsoplossingen in Nederland kan worden gekwalificeerd als een aanzienlijk onaangeboorde en ondergewaardeerde potentiële markt. Al in 2013 gaf de Europese Centrale Bank in een rapport aan dat islamitisch financieren een goed potentieel leek te hebben om zich op het Europese continent te ontwikkelen. Inderdaad, met een potentiële markt van 15 miljoen mensen volgens Pew Research Center, de versterking van de religieuze praktijk en aanzienlijke koopkracht, evenals de Europese wetgeving die vrijheid van vestiging en dienstverlening toestaat, is er geen twijfel dat het potentieel aanwezig is. Met deze sociaaleconomische gegevens menen wij dat de waargenomen groei, ook al is hij traag, op termijn niet minder zeker is. De meest gewaagden en zij die zich het eerst weten te positioneren, zullen profiteren van een pionier voordeel op de Europese markt voor islamitisch financieren.  

Meer informatie?

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen omtrent de Halalhypotheek? Meldt u dan aan voor onze wachtlijst en ontvang het laatste nieuws direct in uw mailbox.